Kampen

Programma en kosten

In een intakegesprek wordt naar de fysieke mogelijkheden gekeken. Er wordt een inschatting gemaakt van het beginniveau om in de therapie op aan te sluiten. Daarnaast worden er persoonlijke doelen afgesproken, zoals het hanteren van grenzen, het volhouden van het programma, gezonde leefstijl etc. Hierna wordt er individueel of in een groep gestart. Het programma duurt twaalf weken. Daarbij wordt er door de therapeut aanwijzingen gegeven en een opbouwprogramma gegeven. De deelnemer zal dit programma ook twee maal per week zelfstandig moeten uitvoeren. Iedere week worden de vorderingen en de vragen of problemen doorgenomen. Er wordt op individueel niveau advies gegeven om het programma vol te maken. Op het eind is er een evaluatie en wordt gekeken hoe je het beste verder kunt gaan.


Waar
Kampen e.o:

 • Buitgebied van Kampen/Zwolle,
 • Bv. roggebotsebos, IJsselgebied, Kampereiland, Heerderbos, Zwolse bos etc.
 • Op locatie; naar wens van de persoon of groep kan er afgeweken worden.
 • In principe overal in Overijssel, Flevoland en Gelderland inzetbaar.
Individueel
12 weken gedurende 1 x per week 1 uur begeleiding, afgestemd op individueel niveau en doelstelling.
 • Intake en doelstelling voorafgaand aan de training. Sportkleding en loopschoen advies.
 • Wekelijks coaching bij de voortgang.
 • Schemabegeleiding
 • Advies voortgang
Startgroep
Startgroep: 12 weken gedurende 1 x per week 1 uur begeleiding (6-8 personen)
 •     Individuele intake voorafgaand aan de groepstraining
 •     Wekelijks coaching bij de voortgang
 •     Schemabegeleiding
 •     Advies vervolgtraining
Vervolggroep
12 weken gedurende 1 x per week 1 uur begeleiding (maximaal 12 personen)
Bij alle cursussen is individueel aandacht voor:
 • Voedingsadvies
 •     Doorverwijzing naar bestaande loopgroepen.
 •     Voor verdere hulp naast runningtherapie kunnen wij de verwijzing en zorgbemiddeling op ons nemen.
Verwijzing
Dit is niet noodzakelijk. U kunt u zelf aanmelden indien u zelf de kosten betaald. Indien uw verzekering de kosten dekt vanuit de aanvullende verzekering, dan dient u een verwijzing te hebben van de huisarts. Verzekeringen die de kosten van Runningtherapie dekken:
 •     ONVZ Zorgverzekeraar
 •     De Friesland Zorgverzekeraar
Kosten cursus
U kunt als klant op drie verschillende manieren betalen; per week, per maand, of u kunt het gehele bedrag in één keer betalen. Wanneer u voor de laatste betalingswijze kiest betaald u een gereduceerd tarief.
NB. De duur van de cursus betreft 12 weken.
 
Betaling per vier weken (3x á 4 weken)
WieHoeveelWatKosten
Individueel 4 x 50 minuten (inclusief intake)€ 150,- pp
Startgroep6-8   pers.4 x 50 minuten (inclusief intake)€ 50,-   pp
Vervolggroep8-12 pers.4 x 50 minuten (inclusief intake)€ 37,50 pp
 
Eenmalige betaling
WieHoeveelWatKosten
Individueel 12 x 50 minuten (inclusief intake)€ 425,- pp
Startgroep6-8   pers.12 x 50 minuten (inclusief intake)€ 140,- pp
Vervolggroep8-12 pers.12 x 50 minuten (inclusief intake)€ 100,- pp
 
*Naast de pakketten kan er ook op maat een afspraak worden gemaakt. Denk hierbij aan langer dan één uur per sessie, of meerdere malen per week contact. Hiervoor wordt het uurloon berekend. 
*Wanneer de afspraak buiten Kampen wordt gemaakt dan zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Reiskosten zijn €22,50 per afspraak.
*Het uurloon betreft: €45,- 
Informatie